www.murtronic.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorzaken en schade

 

  • OPSTIJGEND VOCHT

    Door de rotatie van de Aarde en haar magnetische en elektrische samenstellingen, alsook door de aard van de verschillende lagen waaruit de Aarde bestaat, ontstaan er in bepaalde geografische zones natuurlijke, elektromagnetische velden. Zij voorzien de muren van elektrische ladingen. Hoewel ze zeer zwak zijn, zorgen deze ladingen in de loop der tijd voor opstijgend vocht dat gering of sterk kan optreden naargelang de aard van de materialen en hun niveau van porositeit.


    In geval van opstijgend vocht volgt de elektromotorische kracht (EMK) de rode pijl waardoor watermoleculen omhoog geduwd kunnen worden via de poriën in de muur.

    De werkwijze van Mur-Tronic bestaat erin de elektrische ladingen in de poriën om te keren en de stuwkracht zo te neutraliseren volgens de groene pijl. Dit vermijdt dat watermoleculen kunnen stijgen in de muur.  De druk van het wateroppervlak en de meniscushoek in de poriën worden gewijzigd.

    De muren kunnen zo opnieuw uitdrogen en zich herstellen. Het Mur-Tronicproces is niet schadelijk (wat zeer belangrijk is in geval van brose voegen of heterogeen metselwerk dat geplaatst werd met kleiverbindingen) en verzekert zo een perfect ecologische en niet-vervuilende werking.

 

 

 

A.D.E. ® bio tech Proco & Co sprl © 2009